Elemente de leadership in servicii medicale

2 Editura „Victor Babe ș” Pia ț a Eftimie Murgu nr. 2, cam. 316, 300041 Timi ș oara Tel./ Fax 0256 495 210 e-mail: evb@umft.ro www.umft.ro/editura Director general: Prof. univ. emerit dr. Dan V. Poenaru Colec ț ia: HIPPOCRATE Coordonator colec ț ie: Prof. univ. dr. Andrei Motoc Referent ș tiin ț ific: Prof. univ. dr. Marius Raica, Universitatea de Medicină ș i Farmacie „ Victor Babe ș” din Timi ș oara ISBN 978-606-786-259-1 © 2022 Toate drepturile asupra acestei edi ț ii sunt rezervate. Reproducerea par țială sau integrală a textului, pe orice suport, fără acordul scris al autorilor este interzisă ș i se va sanc ț iona conform legilor în vigoare. Coperta: HRISANTY Design ș i tehnoredactare: Alexandra-Ioana POPESCU Fotografiile ce apar în acest e-book au acceptul invita ț ilor: Olivia COSTEA, Arlene Rosario Falcon GUERRA, Mihai GRECU, Manuela Ș TEF ș i al masteranzilor: Cristina GRĂDINARU, Delia DELIMAN de la programul de master Responsabilitatea Juridică a Personalului Medical (RJPM) din cadrul Universităț ii de Medicină ș i Farmacie „ Victor Babe ș” din Timi ș oara (UMFT)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3NjY=